CHỊ YẾN – TP. HÀ TĨNH

Thiết Kế                 :     HAGO
Vị Trí                      :     TP. Hà Tĩnh
Diện Tích               :     m²
Năm Hoàn Thành  :    2018

Bộ kệ TV,tấm phãn bằng gỗ là điểm nhấn cho căn phòng này. Màu sắc của bboj sôfa cũng rất hài hòa với màu sắc của bộ kệ.